اتریوم کلاسیک

اتریوم کلاسیک ( ethereum classic ) با نماد ETC