کانسپت

63

کانسپت (Concept)

کانسپت به یک مفهوم و یک طراحی پیش از اجرای یک پروژه گفته می شود . در واقع طراح و مهندس برای بیان اندیشه و تصور خود از چیزی که می خواهد ایجاد کند یک پیش طرح از پروژه آتی ارائه می دهد . حال اینکه پروژه اصلی ممکن است پس از اجرا تفاوت های بسیاری با کانسپت ارائه شده داشته باشد .

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب