سازمان مستقل غیرمتمرکز – دائو (DAO)

0 159

سازمان مستقل غیرمتمرکز – دائو (DAO)

بیشتر بخوانید

دائو چیست

به سازمانی اطلاق می گردد که از افراد برای مدیریت و رهبری در یک شرکت دعوت می کند به گونه ای که هویت آن ها ناشناس بماند سازمان غیرمتمرکز مستقل بر خلاف سازمان های مستقل که هیئت مدیره رهبری سازمان را بر عهده دارد و برای سرمایه گذاری ها تصمیم گیری می کند تصمیمات آن به وسیله یک کد کامپیوتری و به صورت الکترونیکی از سوی کلیه ی اعضای سازمان گرفته می شود . از دائو تحت عنوان آینده سازمان ها یاد می گردد و هر کس در این سازمان سود و منافع بیشتری را برای سازمان ایجاد کند پاداش بیشتری دریافت می کند . مدیریت در دائو به صورت غیرمتمرکز می باشد و افراد مدیریت کل دارایی ها و فعالیت های سازمان را در اختیار دارند .

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب