دی آپ

126

دی آپ (DAPP)

دی آپ (DAPP) با ظهور صنعت بلاک چین شاهد هستیم که هر روز صنایع و فرآیندهای مختلفی سمت و سوی تمرکز زدایی و غیرمتمرکز شدن را در پیش می گیرند . تصور وضعیتی که در آن جامعه از ظرفیت های خالی همه چیز بهره می گیرد . از ظرفیت خالی یک کامپیوتر یا جابه جایی مسافران توسط خودروی فردی که در خانه هست یا ….. و دریافت پول از این خدمت رسانی …
اما چگونه چنین چیزی ممکن است ؟ بدون حضور مالک یا هر تعهدی این فرآیندها چگونه شکل خواهند گرفت ؟ 

قراردادهای هوشمند در تکنولوژی بلاک چین این وضعیت را رهبری می کنند و بلاک چین توسط خود مردم کنترل و تایید می شود . به عبارتی تصور آینده به گونه ای هست که بلاک چین بر مردم حکومت می کند یا به نوعی حکومت مردم بر مردم …..

حال به برنامه هایی که در جهت فراهم نمودن این گونه امور بر روی بلاک چین اجرا می شود دی آپ ها یا DAPP گفته می شود .

شاید تصور این که به وجود آمدن چنین جامعه ای امکان پذیر است یا خیر را بتوان با بررسی بیت کوین دریافت . وقتی بیت کوین براحتی توانسته اختیارات نهادها و سازمان های مالی را کاهش دهد آیا این امر در دیگر سازمان ها امکان پذیر نمی باشد !!!

اما چه زمانی به این جامعه خواهیم رسید ؟
زمانی را تصور کنید که تلفن های ثابت در دسترس نبودند و به مرور توسعه یافتند . تلفن های همراه و پس از آن تلفن های همراه هوشمند جزیی جدانشدنی از زندگی شدند . هر چه پیش می رویم سرعت تغییر دنیا بسیار سریع تر می شود . رسیدن به چنین جامعه ای دور از دسترس نیست …. شاید کمتر از ده سال دیگر !!!!!!!!

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب