فکتوم

101

فکتوم (factom)

از آنجا که این روزها صنایع مختلف در حال بکارگیری بلاک چین برای فعالیت های خود می باشند بایگانی اطلاعات نیز در صدد حفظ اسناد و مدارک و حفظ امنیت و سلامت اسناد در پی بهره مندی از پلتفرم بلاک چین می باشد .فکتوم اولین تکنولوژی بلاکچین یک سییتم بایگانی غیرمتمرکز می باشد از بلاکچین بیت کوین استفاده می کند . میلیون ها سند در بلاک چین تنها با یک هش ایمن سازی شده اند . افراد می توانند اطلاعات خود را بر روی فکتوم ذخیره سازی کنند و هیچ کس نمی تواند در آن ها دخل و تصرف کند زیرا کنترل کننده آن مردم سراسر دنیا هستند .

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب