ارز فیات

137

ارز فیات – فیات مانی (FIAT MONEY)

فیات مانی  (FIAT MONEY) یا پول های کاغذی ابزارهای مالی هستند که افراد در سطح جامعه برای داد و ستد خود مورد استفاده قرار می دهند . این پول های کاغذی با هیچ پشتوانه ای نظیر طلا و دیگر کالاهای فیزیکی پشتیبانی نمی شود و توسط دولت ها و نهادهای مالی ارائه گردیده است و در سطح جامعه افراد آن را به عنوان ابزار واسط خرید و فروش پذیرفته اند .

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب