هش

هش
157

هش (HASH)

هش (HASH) یک معادله ریاضی پیچیده و تصادفی است که در حل معادلات بلاک ها مورد استفاده قرار می گیرد . ماینر یا استخراج کننده همواره سعی در پیدا کردن هش مناسب برای حل معادلات بلاک ها دارد و هنگامی که در این امر موفق می شود از طرف شبکه به او پاداش تعلق می گیرد .

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب