امضای حلقه

97

امضای حلقه – حلقه امضاها (ring signatures)

بیشتر بخوانید

امضای حلقه نوعی خاص از امضای دیجیتالی است که توسط کسی از یک گروه از کاربران ایجاد می شود، اما مشخص نیست که دقیقا امضا کننده چه کسی است!!! تصور کنید یک نامه است که به عنوان مثال توسط ۱۰ نفر امضا شده است و شما می دانید که یکی از آنها نامه را امضا کرده است  اما هیچ راهی برای شناسایی آن کسی که آن را امضا کرده است وجود ندارد (امکان حدس زدن برای شما وجود ندارد) . این ویژگی اموال غیرقابل شناسایی را نشان می دهد که به معنی آن است که برای پرداخت هر کوین تعدادی از فرستندگان احتمالا یکسان وجود دارد . امضای حلقه از خصوصیات اصلی بایت کوین می باشد و سطح بالایی برای پرایوسی آن به وجود می آورد .

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب