هالوینگ-نصف شدن پاداش استخراج

37

هالوینگ-نصف شدن پاداش استخراج

در کوین ها و سکه هایی که قابلیت ماین و استخراج دارند شاهد آن هستیم که هر روز سختی شبکه با بالاتر رفتن تعداد ماینرها بالا می رود . از طرفی پس از طی دوره هایی کوین مورد نظر بر اساس الگوریتم خودش در زمان مشخص و در بلاک مشخصی پاداش تقسیمی بین ماینرها و استخراج کنندگان را کاهش می دهد و آن را نصف می کند.

در نتیجه این امر تورم کوین کاهش میابد . تاریخچه هالوینگ ها به خصوص بیتکوین نشان می دهد پس از هر نصف شدن پاداش استخراج شاهد یک رشد قیمتی در کوین مورد نظر هستیم .

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب