بیت کوین کش

بیت کوین کش (bitcoincash) که خود یک هارد فورک (hard fork) از بیت کوین است یک پول الکترونیک همتا به همتا هست که به صورت غیر متمرکز می باشد و بدون نظارت هیچ بانک و موسسه و دولتی می باشد . بیت کوین کش (bcc) با تمرکز بر ظرفیت تراکنش ها به وجود آمده است .

این ارز که در جهت بهبود وضعیت بیت کوین به وجود امده است با افزایش حجم بلاک ها تعداد تراکنش ها و سرعت تراکنش ها را افزایش داده است .

بیت کوین کش
بیت کوین کش