بیت کوین دارک

بیت کوین دارک

بیت کوین دارک (bitcoindark) که با نماد BTCD در بازار ارز دیجیتال نمایش داده می شود از فورک های بیت کوین به شمار می رود . این ارزها که فورک بیت کوین هستند و سعی در اضافه کردن قابلیت هایی به ارز یا رفع ایرادات و یا سعی در سکرت نمودن ارز دارند گمان نمی رود که بتوانند جایگزین ارز اصلی و شاخصه مهم بازار شوند .