bitcoindark

بیت کوین دارک (bitcoindark) که با نماد BTCD در بازار کریپتو کارنسی نمایش داده می شود از فورک های بیت کوین به شمار می رود . این ارزها که فورک بیت کوین هستند و سعی در اضافه کردن قابلیت هایی به ارز یا رفع ایرادات و یا سعی در سکرت نمودن ارز دارند گمان نمی رود که بتوانند جایگزین ارز اصلی و شاخصه مهم بازار شوند .