دکرد

دکرد (DECRED)

دیکرد (decred) در سال ۲۰۱۵ ایجاد شد و یک پلتفرم متن باز بر مبنای بلاک چین می باشد که سعی در بهره مندی مدل های دولتی برای هدایت جامعه دارد . این ارز دیجیتالی از سیستم اثبات کار استفاده می کند و جذابیت آن به این دلیل است که تمام افراد جامعه می توانند استخراج کننده باشند .