dentacoin

دنتاکوین – dentacoin

دنتاکوین (dentacoin) با نماد DCN اولین مفهوم بلاک چین است که برای صنعت دندان پزشکی در دنیا طراحی گردیده است . با این هدف که از پوسیدگی دندان ها جلوگیری کند و مراقبت ویژه ای را از دندان ها انجام دهد . دنتاکوین از طریق بلاک چین باعث می شود تا صدای بیمار شنیده شود و تحت مراقبت و نظارت از طرف پزشکان و مراکز درمانی قرار گیرد و همچنین بر کیفیت و بهبود عملکرد پزشکان و دندان پزشکان و مراکز درمانی موثر است . بیماران و پزشکان با باز کردن کیف پول دنتا می توانند به گسترش شبکه بلاک چین در این خصوص کمک کنند .

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب