دلار حقیقی

دلار حقیقی (TRUEUSD)

دلار حقیقی (TRUEUSD) از دسته ارزهای دیجیتالی باثبات می باشد که همانند تتر و دای قیمتی همواره معادل یک دلار دارد . ارزهای دیجیتال با ثبات یا استیبل کوین ها سعی دارند با پشتوانه ای نظیر وثیقه کردن دلار نزد نهادهای نظارتی به توکن های ارزش بدهند و هدف مشترک آن ها حفظ پایداری قیمتشان حول محور دلار می باشد .

از آن جا که مدتی هست در مورد پشتوانه تتر بحث هایی مطرح بوده و چندین بار مدیران آن به دادگاه احضار شدند چند نهاد مالی از این خلا استفاده کردند و توکن خود به نام ترو یو اس دی یا دلار حقیقی را با پشتوانه دلار و وثیقه کردن دلار به همان میزان توکن آزاد شده نزد یک نهاد نظارتی معتبر منتشر نمودند و سعی در گرفتن بخشی از بازار تتر دارند .