زدکش

زدکش (zcash) با نماد zec نمایش داده می شود . در کوین مارکت کپ این ارز در بین ارزهای با مارکت کپ بالا قرار دارد.