بلاک جنسیس

بلاک جنسیس

بلاک جنسیس (genesis block) به اولین بلاک در زنجیره بلاک ها اطلاق می گردد که تمام داده های هش را برای نقاط صفر تنظیم می کند . قبل از بلاک جنسیس دیگر هیچ بلاکی وجود ندارد و تمامی بلاک های بعد از آن به صورت یک زنجیره به بلاک جنسیس متصل می گردند . اولین بلاک یا همان بلاک جنسیس هر ارز دیجیتال توسط سازنده ارز دیجیتال استخراج می شود .

نظرات بسته شده است.