استخر استخراج

استخر استخراج (mining pool)

استخرهای استخراج به این منظور به وجود آمده اند تا ماینرها یا استخراج کنندگان بتوانند با همکاری هم به حل معادلات بلاک ها بپردازند و از این رو پاداش های به دست آمده بین آن ها تقسیم گردد . در واقع آن ها با این کار شانس خود را برای دریافت پاداش افزایش می دهند و نوسان درآمد خود را به حالتی ثابت می رسانند . حل کردن معادله به صورت فردی ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد و سپس فرد ماینر پاداش دریافت کند . از این رو ممکن است روند فرسایشی و خسته کننده باشد و از طرفی وضعیت بازار در آن ایام زیاد مناسب نباشد .
استخراج بیت کوین