پامپ و دامپ

پامپ (pump) و دامپ (dump) دو اصطلاح رایج در بازار ارزهای دیجیتال هستند که همان طور که از نام آن ها پیداست به معنی بالا رفتن و پایین رفتن قیمت ها می باشد . گاهی عده ای از سفته بازان با خرید یک ارز در قیمت های پایین و انتشار خبرهای هیجان انگیز و ناصحیح و همچنین ایجاد فشار خرید باعث افزایش قیمت یک ارز در حالتی غیر از حالت معمولی می شوند که به این عمل پامپ می گویند و گاهی با فروش یک ارز و ایجاد فشار فروش بر روی آن باعث دامپ و پایین رفتن غیر معمول قیمت یک ارز می شوند که به این عمل دامپ می گویند .

نظرات بسته شده است.