مرور برچسب

آی پی او

آی پی او به فرآیند عرضه سهام یک شرکت در بورس می گویند . آی پی او مختص به شرکت هایی هست که به بهره برداری رسیده اند و ثبات مالی و درآمدی دارند و اکنون برای توسعه و پیشرفت نیاز به جذب سرمایه دارند که بنابر مستندات قانونی سهامشان را در بورس عرضه می کنند . فرآیند عرضه شدن سهام یک شرکت در بورس اوراق…
ادامه مطلب ...