مرور برچسب

ارز دیجیتال

امروزه ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده به یک پدیده جهانی شناخته شده برای اکثر مردم تبدیل گردیده است و با وجود آن که اکثر مردم و دولت ها و بانک ها و بسیاری از شرکت ها از اهمیت آن آگاهی دارند اما هنوز به نوعی با ترس به این قضیه نگاه می کنند . در سال 2016 باید وقت زیادی صرف پیدا کردن یک مقاله در خصوص…
ادامه مطلب ...

ارز دیجیتال

ارز دیجیتال (crypto currency) بحثی که این روزها بسیار مطرح گردیده است ارزهای دیجیتال یا ارز مجازی یا با توجه به…