مرور برچسب

امضای چندگانه

امضای چندگانه (multi signature) همان طور که از نامش پیداست نیاز به تایید شدن چند نفر هست تا اجازه انجام کار صادر گردد . همان طور که در برخی از امور نظیر چک ها چند نفر باید انجام آن را تایید و آن را امضا کنند امضای چندگانه نیز یک طرح دیجیتالی است تا برای انجام اموری به تایید چند نفر برسد . حال ممکن…
ادامه مطلب ...