مرور برچسب

حباب

حباب قیمت حباب یا bubble در بازارهای مالی زمانی ایجاد می شود که سهام بر اساس خوشبینی یا بدبینی بیش از حد یک شکاف قیمتی با ارزش واقعی خود پیدا کنند . اگر قیمت ها زیر ارزش واقعی باشد حباب منفی شکل گرفته و اگر در روند صعودی حباب قیمتی و شکاف با ارزش واقعی شکل بگیرد ممکن است در انتهای روند صعودی به…
ادامه مطلب ...