مرور برچسب

دی آپ

دی آپ - DAPP دی آپ (DAPP) با ظهور صنعت بلاک چین شاهد هستیم که هر روز صنایع و فرآیندهای مختلفی سمت و سوی تمرکز زدایی و غیرمتمرکز شدن را در پیش می گیرند . تصور وضعیتی که در آن جامعه از ظرفیت های خالی همه چیز بهره می گیرد . از ظرفیت خالی یک کامپیوتر یا جابه جایی مسافران توسط خودروی فردی که در خانه هست…
ادامه مطلب ...