مرور برچسب

سوئیفت

سوئیفت

سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت پیام های ارزی بین بانک های داخل و خارج کشور فعالیت می کند .

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب