مرور برچسب

عرضه اولیه

عرضه اولیه (Initial release) عرضه های اولیه در بورس همیشه یکی از جذابیت های بازار سرمایه بوده است که خود یک پارامتر مثبت برای جذب افراد برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است و از این طریق این بازار را برای آن ها جذاب می کند . عرضه اولیه زمانی شکل می گیرد که یک شرکت با ثبات و درآمد برای توسعه و…
ادامه مطلب ...