مرور برچسب

معامله دست به دست

معامله چهره به چهره (OTC) بحث ارزهای دیجیتالی و رمزپایه موجب گردیده تا عده زیادی از افراد به این سمت و سو از بازارهای مالی حرکت کنند و اشتیاق به سرمایه گذاری  در این مارکت داشته باشند و یا به دلیل سهولت در نقل و انتقالات مالی و پولی سعی در استفاده از این سیستم داشته باشند . اما برای اولین بار چگونه…
ادامه مطلب ...