مرور برچسب

مولتی چین

از این رو پلتفرمی آماده تحت عنوان مولتی چین این امکان را فراهم آورده که در حال حاضر افراد و سازمان ها بتوانند بلاک چین خصوصی خود را ایجاد نمایند . مولتی چین همانند ساید چین در کنار زنجیره اصلی قرار می گیرد و می تواند با سایر زنجیره ها و زنجیره ی اصلی همکاری داشته باشد .
ادامه مطلب ...