مرور برچسب

وایت پیپر

وایت پیپر (white paper) که این روزها واژه پرکاربردی در ارزهای دیجیتال است معادل فارسی آن کاغذ سفید یا اوراق سفید می باشد . در واقع وایت پیپر همان اساسنامه یک شرکت یا صندوق یا هر فعالیتی است که به تشریح اهداف و شرایط و نوع هر فعالیتی بر اساس یک سری ضوابط خاص می پردازد . وایت پیپر در آی سی او ها…
ادامه مطلب ...