مرور برچسب

پی چین

پی چین (pchain) اولین پلتفرم مالتی چین که ماشین مجازی اتریوم (EVM) حمایت و پشتیبانی می کند . حرف P در ابتدای نام pchain بیانگر مشخصاتی از قبیل : پارالل - موازی (parallel) : استفاده از زنجیرهای موازی بسیار زیاد تقسیم بندی (Partitioning) ؛ یا شاردینگ (sharding) زنجیره های عمومی پابلیک چین…
ادامه مطلب ...