مرور برچسب

چرخه هایپ

چرخه هایپ (hype cycle) بیانگر روند حرکتی یک تکنولوژی یا فعالیت نوظهور می باشد که بازار انتظاراتی را از آن دارد و به این که به چه سطحی از سودمندی می رسد . چرخه هایپ را با یک نمودار شماتیک نمایش می دهند و از آن در فعالیت های مختلف به خصوص بازاریابی استفاده می کنند . مراحل یک چرخه هایپ شامل : 1-تولد…
ادامه مطلب ...