مرور برچسب

کانسپت چیست

کانسپت

کانسپت به یک مفهوم و یک طراحی پیش از اجرای یک پروژه گفته می شود . در واقع طراح و مهندس برای بیان اندیشه و تصور خود از چیزی که می خواهد ایجاد کند یک پیش طرح از پروژه آتی ارائه می دهد

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می کند. به طور پیش فرض ما شما را با این کار موافق می دانیم، اگر بخواهید می توانید این را لغو کنید. قبول کردنادامه مطلب