مرور برچسب

گولم

گولم (golem) گولم یک ارز دیجیتالی نسل سوم است که با نماد GNT نمایش داده می شود . این روزها صحبت از افزایش بهره وری هست به صورتی که از ظرفیت خالی دیگر اشیا در زمان بیکاری آن ها بهره مند گردید . نمونه ای از این بهره وری از ظرفیت خالی را در اسنپ و اوبر دیده ایم . یا اینکه صحبت از آینده ای هست که در یک…
ادامه مطلب ...