وایت پیپر

وایت پیپر (white paper) که این روزها واژه پرکاربردی در ارزهای دیجیتال است معادل فارسی آن کاغذ سفید یا اوراق سفید می باشد . در واقع وایت پیپر همان اساسنامه یک شرکت یا صندوق یا هر فعالیتی است که به تشریح اهداف و شرایط و نوع هر فعالیتی بر اساس یک سری ضوابط خاص می پردازد . وایت پیپر در آی سی او ها کاربرد زیادی پیدا کرده است از این جهت که تیم ارائه دهنده یک ایکو از طریق وایت پیپر جذابیت پروژه خود را معرفی نموده تا جذب سرمایه مد نظر صورت پذیرد .

نظرات بسته شده است.